2009-09-30

ഉച്ചാരണം തെറ്റുന്ന ആംഗലേയവാക്കുകള്‍

ഞാന്‍ ഒരു ബുദ്ധിജീവിബ്ലോഗ് വായിക്കാനിടയായി. ആ ബ്ലോഗില്‍ “ പാവപ്പെട്ടവനില്‍ നിന്നും  സമ്പന്നനിലേക്കും ഇടത്തരക്കാരനില്‍ നിന്നും എലൈറ്റിലേക്കും” എന്നൊരു വാചകം കണ്ടു. പലരും തെറ്റായി ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണിത്. Elite എന്ന വാക്ക് എലീറ്റ് എന്നല്ലെ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്.  Alight എന്നത് എലൈറ്റ്.  എത്ര അര്‍ത്ഥവ്യത്യാസം വന്നു.  ബുദ്ധിജീവികളും ഈ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നില്ലല്ലൊ എന്നാണെനിക്കതിശയം.  വാക്കുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുലിവാലിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ആ പോസ്റ്റ് എന്നതാണ് തമാശ.  അഥവാ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയോ.  ആഭിജാത്യം എന്ന മലയാളം വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ പുലിവാല് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കില്‍ തന്നെ ഞാനിപ്പോള്‍ .....