2007-10-09

മാര്‍ക്സിസം

കിരണ്‍ തോമസ്സിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ , വിമതന്‍ എന്ന ബ്ലോഗ്ഗര്‍ എഴുതിയ ഒരു കമന്റ് വായിച്ചപ്പോള്‍ ഞാന്‍ അവിടെ ഇങ്ങിനെ എഴുതി :

ഞാന്‍ പലപ്പോഴും പറയാന്‍ ഉദ്ധേശിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആശയമാണ് വിമതന്‍ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി വിശദമാക്കിയത് . പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇടത് പക്ഷ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് ഈ ചിന്താഗതി മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല . മാര്‍ക്സിസത്തെ വെറും യാന്ത്രികമായി പിന്‍‌തുടര്‍ന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കള്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് . ഇതില്‍ മഹാനായ ഏ.കെ.ജി മാത്രം വേറിട്ട് നില്‍ക്കുന്നു . ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ മാര്‍ക്സിസം എങ്ങിനെ നടപ്പാക്കാം എന്ന് പഠിക്കാന്‍ ഒരു ദൌത്യസംഘം സോവിയറ്റ് യൂനിയന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുകയും എന്നാല്‍ തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം ലഭിക്കാതെ തിരിക്കേണ്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ട് . അതില്‍ പിന്നീട് മാര്‍ക്സിസത്തെ ക്രിയാത്മകമായി പ്രയോഗത്തില്‍ വരുത്താന്‍ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല . അതിന്റെയൊക്കെ പരിണതഫലമാണ് ഇന്ത്യന്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടികളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ . എന്നിട്ടും കേരളത്തിലും ബംഗാളിലും ജനകീയാടിത്തറയുണ്ടെന്ന ധാര്‍ഷ്ട്യത്തില്‍ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളേയും പുച്ഛിച്ച് തള്ളാറാണ് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകന്മാര്‍ ചെയ്യാറുള്ളത് . ഇന്ന് സങ്കുചിത ദേശീയ വാദത്തിന്റെ വക്താക്കളായി മാറി സാര്‍വ്വദേശീയ ചിന്താഗതി പാടേ ഉപേക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന നേഠാക്കളേയും അണികളേയും കാണുമ്പോള്‍ ചിരിയല്ല സങ്കടമാണ് വരുന്നത് . വിമതന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ദിശയിലൂടെ മാര്‍ക്സിസത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാന്‍ ഇവിടെയുള്ള നേതാക്കള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കില്‍ എന്ന് വെറുതെ ആശിച്ചു പോവുകയാണ് ....

No comments: